Προιόντα

1) ΦΡΕΖΕΣ
    a. Αυτόματη γεφυροφρέζα (φρέζα) DD900-1000. (view PDF)
    b. Αυτόματη γεφυροφρέζα (φρέζα) DD600. (view PDF)
2) ΠΡΕΣΣΕΣ
    a. Υδραυλική πρέσσα 200tn. (view PDF)
    b. Υδραυλική πρέσσα 100tn. (view PDF)
    c. Υδραυλική πρέσσα 60tn. (view PDF)
    d. Υδραυλική πρέσσα 40tn. (view PDF)
    e. Μηχανή σκαπιτσαρίσματος μαρμάρου, γρανίτη, πέτρας. (view PDF)
3) ΜΟΥΡΕΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
    a. Αυτόματη πολυκέφαλη πολυμορφική γυαλιστική μουρελομηχανή. (view PDF)
    b. Αυτόματη πολυμορφική γυαλιστική μουρελομηχανή. (view PDF)
4) ΛΕΙΑΝΤΙΚΕΣ
    a. Λειαντική μηχανή σβούρα μαρμάρου βαρέως τύπου. (view PDF)
    b. Αυτόματη μονοκέφαλη λειαντική μηχανή πλακών. (view PDF)
5) ΚΟΦΤΕΣ
    a. Πολυσύνθετος αυτόματος κόφτης αντιγραφής μαρμάρου, γρανίτη, πέτρας. (view PDF)
    b. Οριζόντιος & κάθετος κόφτης μαρμάρου. (view PDF)
    c. Αυτόματος ξεφαρδιστήρας 2 δίσκων. (view PDF)
    d. Αυτόματος ξεφαρδιστήρας 5 δίσκων. (view PDF)
    e. Αυτόματος υδραυλικός κεφαλοκόφτης. (view PDF)
    f. Πολυσύνθετος κόφτης μαρμάρου, γρανίτη & πέτρας, με πάγκο & ράγες.
    g. Κόφτης μαρμάρου & σχιστόλιθου, με μηχανή & χειροκίνητη κίνηση με πάγκο & γλισιέρες.
6) CNC ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ
    a. CNC μηχανή χάραξης εικόνων.
    b. CNC μηχανή χάραξης γραμμάτων.
7) CNC - ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ
    a. Παντογράφος.
    b. CNC μηχανή χάραξης γραμμάτων & εικόνων.
8) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣLinks Group Companies MEK SA: www.meksa.gr | www.bek.gr |www.synpro.gr |www.thitahouse.gr
Copyright © 2013 - Design by MEKMARΜ LTD