Εγκαταστάσεις


Η εταιρία ΜΕΚΜΑΡΜ Ε.Π.Ε διαθέτει ένα εργοστάσιο στην Α? Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου. Το εργοστάσιο
βρίσκεται ανάμεσα από την ΜΕΚ Α.Ε και την ΒΕΚ Α.Ε οι οποίες είναι εταιρίες του ομίλου ΜΕΚ Α.Ε.

Τα στοιχεία της εγκατάστασης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Χώρος παραγωγής    Οικόπεδο
ΜΕΚΜΑΡΜ Ε.Π.Ε      2500m2

Παραγωγικός Εξοπλισμός:
Το εργοστάσιο εκτός από το συμβατικό μηχανολογικό εξοπλισμό:
    - Ψαλίδι 3m
    - Στράντζα 3m
    - Πριονοκορδέλες δοκών
    - Κύλινδρο 3m
    - Πλάνη 6m x 1,30m
    - Τόρνους μέχρι 6m φρέζες
    - Δράπανα ράντιαλ
    - Ζουμποψάλιδα
    - Ημιαυτόματες Μηχανές Συγκόλλησης

Έχει εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου CNC μηχανήματα:
- Παντογράφος CNC οξυγόνου - πλάσματος κοπή λαμαρινών 3m x 15m πάχους μέχρι 200mm.Ακρίβεια
στις κοπές και ταχύτητα με χρήση πολλαπλών μπεκ. Δυνατότητα προγραμματισμού από ηλεκτρονικό υπολογιστή
και δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από και προς το μηχάνημα με την βοήθεια LAN δικτύου
- Γραμμή CNC για κοπή (πριόνι) - διάτρηση (τρυπάνι) - αυτόματο μαρκάρισμα δοκών. Επεξεργασία δοκών
μήκους μέχρι 1140mm - διάτρηση έως Φ40 - γωνία κοπής έως ±62ο. Αυτόματη πρώθηση δοκών με lift για την
εισαγωγή και την εξαγωγή του κομματιού σε συνδυασμό με αυτοκινούμενο ραουλόδρομοΔυνατότητα
αυξομείωσης της ταχύτητας του ραουλόδρομου και του πριονιού για μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής.
- Γραμμή CNC για κοπή (ψαλίδι) - διάτρηση (ζουμπάς) - μαρκάρισμα δοκών Επεξεργασία δοκών μέχρι
IPE 450 - διάτρηση έως Φ32. Αυτόματη πρώθηση δοκών με fingers σε συνδυασμό με αυτοκινούμενο
ραουλόδρομο στη είσοδο και στην έξοδο του κομματιού.
- Μηχανή CNC για διάτρηση (ζουμπάς / τρυπάνι) και μαρκάρισμα λαμαρινών. Επεξεργασία λαμαρινών
1500 X 700 και πάχους έως 40mm - διάτρηση έως Φ40.
Παντογράφος CNC οξυγόνου - πλάσματος κοπή λαμαρινών
Γραμμή CNC για κοπή (πριόνι) - διάτρηση (τρυπάνι)
Γραμμή CNC για κοπή (ψαλίδι) - διάτρηση (ζουμπάς)
Μηχανή CNC για διάτρηση (ζουμπάς / τρυπάνι)
Copyright © 2013 - Design by MEKMARΜ LTD
Links Group Companies MEK SA: www.meksa.gr | www.bek.gr |www.synpro.gr |www.thitahouse.gr