Ανακοινώσεις
Ισολογισμός χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012  (view PDF)
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012  (view PDF)
Ισολογισμός χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013  (view PDF)
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013  (view PDF)
Ισολογισμός χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014  (view PDF)
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014  (view PDF)
Ισολογισμός χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015  (view PDF)
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015  (view PDF)
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015  (view PDF)
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016  (view PDF)
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019  (view PDF)
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019  (view PDF)


Copyright © 2013 - Design by MEKMARΜ LTD
Links Group Companies MEK SA: www.meksa.gr | www.bek.gr |www.synpro.gr |www.thitahouse.gr